Harmonogram pracy Komisji w 2022 roku

NAJBLIŻSZE TERMINY egzaminów w siedzibie ODK SIMP Kraków w 2022 roku:

Lp. Egzamin D + E
Grupa 1, 2, 3
godz. 8:00
Szkolenie i egzamin D + E
Grupa 1
godz. 12:00
Szkolenie i egzamin D + E
Grupa 2, 3
godz. 9:00
1 14.01.2022r. 13.01.2022r. 14.01.2022r.
2 18.02.2022r. 17.02.2022r. 18.02.2022r.
3 18.03.2022r. 17.03.2022r. 18.03.2022r.
4 22.04.2022r. 21.04.2022r. 22.04.2022r.
5 20.05.2022r. 19.05.2022r. 20.05.2022r.
6 10.06.2022r. 09.06.2022r. 10.06.2022r.
7 08.07.2022r. 07.07.2022r. 08.07.2022r.
8 16.09.2022r. 15.09.2022r. 16.09.2022r.
9 14.10.2022r. 13.10.2022r. 14.10.2022r.
10 18.11.2022r. 17.11.2022r. 18.11.2022r.
11 09.12.2022r. 08.12.2022r. 09.12.2022r.
12 13.01.2023r. 12.01.2023r. 13.01.2023r.

*Terminy i godziny szkoleń oraz egzaminów mogą ulec zmianie