12 maja 2022 roku, podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie Członkom naszego Oddziału zostały wręczone Honorowe Odznaczenia SIMP. Odznaki wręczyli Prezes Jan Zagórski oraz Wiceprezes Roman Wielgosz.

Odznaczeni zostali:
Brązową Honorową Odznaką SIMP:
Kolega Andrzej Duda
Srebrną Honorową Odznaką SIMP:
Koleżanka Patrycja Golba
Kolega Grzegorz Zając
Złotą Honorową Odznaką SIMP:
Kolega Maciej Michnej
Kolega Zbigniew Szydło
Odznaką im. H. Mierzejewskiego:
Kolega Bogusław Ładecki
Kolega Stanisław Łopata
Kolega Stanisław Młynarski
Kolega Andrzej Sobczyk

Prezes Jan Zagórski podziękował odznaczonym za wkład w działalność Stowarzyszenia oraz pogratulował osiągnięć zawodowych, naukowych oraz społecznych.

Odznaczony Brązową Honorową Odznaką SIMP Kolega Andrzej Duda oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczona Srebrną Honorową Odznaką SIMP Koleżanka Patrycja Golba oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Srebrną Honorową Odznaką SIMP Kolega Grzegorz Zając oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Złotą Honorową Odznaką SIMP Kolega Maciej Michnej oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Złotą Honorową Odznaką SIMP Kolega Zbigniew Szydło oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Odznaką im. H. Mierzejewskiego Kolega Bogusław Ładecki oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Odznaką im. H. Mierzejewskiego Kolega Stanisław Łopata oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Odznaką im. H. Mierzejewskiego Kolega Stanisław Młynarski oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz

Odznaczony Odznaką im. H. Mierzejewskiego Kolega Andrzej Sobczyk oraz Prezes Jan Zagórski i Wiceprezes Roman Wielgosz