Koła

Koła  Oddziału SIMP w Krakowie

  1. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (Daniel TOBOŁA)
  2. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK (Marek KOWALSKI)
  3. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK / M-5 i M-9/ (Stanisław ŁOPATA)
  4. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych PK (Artur GAWLIK)
  5. Koło Seniorów (Robert OSTAPOWSKI)
  6. Koło Grodzkie (Marcin BOGUSZ)