Władze Oddziału wybrane 12 maja 2022 na Walnym Zgromadzeniu Delegatów na Kadencje 2022-2026

Skład Prezydium Zarządu
Prezes Jan ZAGÓRSKI
Wiceprezes Roman WIELGOSZ
Wiceprezes Stanisław MŁYNARSKI
Sekretarz Żaklina JANISZYN
Skarbnik Maciej MICHNEJ

 

Skład Członków Zarządu
Członek Marcin BOGUSZ
Członek Andrzej DUDA
Członek Andrzej LIS
Członek Bogusław ŁADECKI
Członek Marek NAWALANIEC
Członek Grzegorz ZAJĄC

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Zbigniew SZYDŁO
Członek Mieczysław BANIAK
Członek Ryszard SIBIGA

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zdzisław PERZANOWSKI
Członek Kazimierz CZECHOWSKI

 

Delegaci na XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP w Rydzynie
Jan Zagórski
Marcin Bogusz
Stanisław Młynarski

 

Członkowie Honorowi SIMP z Oddziału SIMP w Krakowie
żyjący i nieżyjący (pochyłym tekstem) 
Krzysztof Brzeziński
Stanisław Chrzanowski
Zygmunt Ciechanowski
Stefan Czapliński
Franciszek Gaczorek
Andrzej Kowal
Jan Krauze
Adolf Langrod
Lucjan Przybylski
RICHTER Zdzisław
Roman Olgierd Wielgosz
Marcin Bogusz
Alicja Korzeniowska
Jan Zagórski

 

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2018-2022

 

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP
Stanisław Młynarski

 

Komisja ds. Współpracy z Wojskiem
Maciej Michnej

 

Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych
Marek Nawalaniec

 

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej
Roman Wielgosz