Projekty

Biuro projektowe SIMP-ZORPOT oparte o wyspecjalizowane zespoły projektantów dobieranych specjalnie do konkretnych zadań projektowych, realizuje już od wielu lat tematy dla Klientów instytucjonalnych i prywatnych. Projekty techniczne wykonywane są zgodnie z założeniami i aktualnymi wymogami, stawianymi tego typu opracowaniom, zawierają właściwe uzgodnienia i klauzulę o kompletności wykonania.

Zakres  projektów – dokumentacji technicznej inwestycyjnej oraz remontowej w zależności od branży obejmuje:

 • Studia i analizy przedinwestycyjne, koncepcje rozwiązań, business plan.
 • Założenia techniczno – konstrukcyjne i ekonomiczne.
 • Studium programowo przestrzenne służące do opracowania wniosku o ustalenie WZ i ZT.
 • Projekt podstawowy inwestycji budowlanej obejmujący: projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt technologiczny, pozostałe projekty branżowe, zbiorcze zestawienie kosztów ZZK, założenia realizacji ZR, harmonogramy realizacji, finansowania i ew. przeprowadzania przetargów, opinie i uzgodnienia.
 • Projekt wykonawczy obejmujący: uzgodniony i zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, projekt technologiczny, projekty architektoniczne, projekty konstrukcyjne, projekty instalacji np. energetyczne, elektryczne, automatyki, projekty sieci zapewniających media, projekt drogowy i parkingów, projekt zieleni, projekt drobnych form architektonicznych, inne projekty specjalistyczne, projekt rozruchu, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z projektem.
 • Część kosztorysowa w zależności od fazy projektowej: szacunek kosztów, informacja o skali kosztów, wskaźnikowe zestawienie kosztów, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy.
 • Sprecyzowanie wymagań technicznych i jakościowych dla produktów i usług, przesądzenie inwestorskie dotyczące standardu wykończenia i wyposażenia, wstępny dobór materiałów, specyfikacje techniczne.
 • Dokumentacje maszyn i urządzeń: konstrukcyjne, technologiczne, remontowe.
 • Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów technicznych, komputeryzacja procesów przemysłowych.
 • Dokumentacje remontowe budynków i instalacji np. kominowych, wentylacyjnych i gazowych.
 • Prace projektowo-wdrożeniowe wraz z wykonawstwem i kompletacją potrzebnego wyposażenia.
 • Nadzory autorskie, nadzory inwestorskie we wszystkich branżach, inne.