Doradztwo

SIMP ZORPOT oferuje szeroki zakres kompetencji i rozwiązań dla Klientów działających w różnorodnych branżach przemysłu. Nasi eksperci  wspierają lub rozwiązują problemy przedsiębiorców i instytucji. Usługi consultingowe w zakresie poprawy zarządzania firmą wykonywane są w oparciu o doświadczenia zdobyte we współpracy ze Szwedzką Federacją Służb Produktywności SRF oraz nadane przez tą organizację licencje dla ekspertów SIMP.

Zakres działalności doradczej obejmuje m.in.:

 • Analizę planowanych lub wykonanych przedsięwzięć modernizacyjnych, remontowych pod kątem zakwalifikowania kosztów.
 • Analizę techniczno – kosztową pod względem opłacalności dla planowanych inwestycji.
 • Sytuację prawną majątku
 • Stan i perspektywy rozwoju, w tym analizy: ekonomiczno-finansowe, marketingowe, wykorzystywania technologii oraz systemu organizacji i zarządzania
 • Ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i dóbr kultury
 • Informacje o przedsiębiorstwie w układzie memorandum
 • Przygotowanie aktów prawnych dla spółki
 • Analizę wyboru właściwej ścieżki prywatyzacyjnej
 • Projekty poprawy produktywności wraz z analizą wrażliwości poszczególnych obszarów działalności na uzyskiwane wyniki ekonomiczno-finansowe, przedstawienie możliwych kierunków usprawnień oraz ich wdrożenie
 • Szkolenia pracowników w zakresie poprawy produktywności
 • Projektowanie i doradztwo w zakresie systemów zapewnia jakości – ISO 9000,
 • Systemy zarządzania środowiskowego – ISO 14000.