Ekspertyzy

SIMP ZORPOT świadczy usługi w zakresie ekspertyz technicznych obejmujących m.in.:

  • Badania z zakresu ochrony środowiska stanowiska pracy: pomiary i sposoby wytłumiania nadmiernego hałasu, zanieczyszczenie powietrza klimatyzacyjnego, filtracja absolutna.
  • Badania nieniszczące materiałów np. w zbiornikach ciśnieniowych, poszycia statków, barek itp.
  • Ocenę stanu technicznego maszyn, urządzeń i pojazdów, budynków, budowli, konstrukcji i instalacji, w tym badania posadowienia budynków i określenie sposobów usuwania przyczyn i skutków zagrożeń.
  • Badania bilansów cieplnych, przedstawienie sposobów zmniejszenia strat i oszczędnego gospodarowania energią, audyt energetyczny.
  • Badania z zakresu ochrony środowiska: odsiarczanie i oczyszczanie spalin kotłowych, oczyszczanie ścieków poprodukcyjnych i komunalnych, skażenie terenu – rozpoznanie, zabezpieczenie i likwidacja.
  • Badania rozbieżności w pomiarach, ekspertyzach, wycenach jako strona trzecia, itp.
  • Ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń w aspekcie stopnia zużycia.
  • Analizę przyczyn wadliwego działania maszyn, urządzeń oraz systemów technicznych.
  • Ocenę innowacyjności urządzeń lub technologii.