Wyceny

SIMP ZORPOT specjalizuje się w rzeczoznawstwie majątkowym oraz wycenach maszyn, urządzeń i pojazdów.  Przedmiotem wyceny mogą być dowolne maszyny, urządzenia lub pojazdy. Wyceny mogą być  wykonane w celu:

 • Zabezpieczenia kredytu bankowego, pożyczki, zastawu w lombardzie.
 • Ustalenia wartości środka trwałego dla potrzeb leasingu.
 • Przyjęcia ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji, czy ustalenia punktu odniesienia w negocjacjach cenowych przy indywidualnej transakcji kupna – sprzedaży.
 • Ustalenia wysokości wnoszonego aportu do spółki.
 • Określenia udziału środków trwałych w majątku firmy, w procesie przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji, likwidacji.
 • Ustalenia wysokości należności przy likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia.
 • Ustalenia wysokości cła, podatku.
 • Ustalenia wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych.
 • Podjęcia decyzji inwestycyjnych ze względu na spodziewany przyszły zysk.
 • Określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego, ustalenia kosztu naprawy.
 • Analiz ekonomicznych i finansowych, i innych.

Rzeczoznawcy SIMP mogą wycenić zarówno typowe maszyny jak np.: obrabiarki, wiertarki, samochody osobowe, lady chłodnicze, itp. jak również skomplikowane np.: wytwórnie mas bitumicznych, piece hutnicze, ciągi walcownicze, specjalistyczne pojazdy, lokomotywy itp. Wykonujemy również kompleksowe wyceny całego majątku firm lub ich zorganizowanych części wraz z nieruchomościami. Dla większej liczby środków trwałych proponujemy opracowanie komputerowej bazy danych uwzględniającej wszystkie dane z przeprowadzonej inwentaryzacji.

Nasze wyceny wykonane zgodnie ze Standardami SIMP są honorowane przez wszystkie Instytucje Państwowe i Finansowe.