Kontakt z nami

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Mechaników Polskich

Biuro Oddziału w Krakowie

ul. Mogilska 20/5
31-516 Kraków
tel.: +48 12 422-32-84
Biuro oddziału:
Sekretarz – Żaklina Janiszyn
Biuro Oddziału czynne
po wcześniejszym umówieniu spotkania
przez wiadomość e-mail.

e-mail: krakow@simp.pl

Konto SIMP Oddział Kraków w PKO BP SA
71 1020 2892 0000 5502 0150 5148

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
SIMP-ZORPOT

ul. Mogilska 20/6
31-516 Kraków
tel.: +48 12 421-41-69
Dyrektor: Jan Zagórski
mobile: +48 500 254 109
e-mail: zorpotkrakow@simp.pl

Ośrodek Doskonalenia Kadr
SIMP-ZODOK

ul. Mogilska 20/4
31-516 Kraków
tel./fax: +48 12 430-67-32
Dyrektor: Marcin Bogusz
mobile: +48 501 270 603
e-mail: mbogsimp@interia.pl