Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna URE

Przy Ośrodku SIMP-ZODOK w Krakowie działa Komisja Kwalifikacyjna Urzędu Regulacji Energetyki nr 242 powołana przez Urząd Regulacji Energetyki w zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie „szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.” (Dz.U. z 2022r. poz.1392). KOMISJA uprawniona jest do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupach: 1 (elektryczna), 2 (cieplna) i 3 (gazowa) cytowanego ROZPORZĄDZENIA. 

 

Zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnej:

Grupa 1 (elektryczna):

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

Grupa 2 (cieplna):

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i 10).

Grupa 3 (gazowa):

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 i 10).

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna URE
Ośrodek SIMP-ZODOK w Krakowie

ul. Mogilska 20/4
31-516 Kraków
tel. +48 12 430-67-32 mobile: +48 501 270 603

e-mail: mbogsimp@interia.pl

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem czym są uprawnienia energetyczne.