Pozostała działalność

Kursy bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego:

  • Wstępne i okresowe zgodnie z Dz. U. Nr 180/2004
  • Metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami zgodnie z Dz. U. Nr 180/2004 § 11.5
  • Oceny ryzyka zawodowego
  • BHP w polu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego

Seminaria i kursokonferencje organizowane celem zapoznania uczestników z ustawami, dyrektywami UE, prawem o miarach, zgodności przepisów krajowych z dyrektywami itp.

Konferencje i narady naukowo techniczne mające na celu prezentowanie nowych technologii, konstrukcji oraz promowanie nowych produktów na rynku.

Osobami prowadzącymi zajęcia są uznani specjaliści z wielu dziedzin posiadający   wiedzę teoretyczną i praktyczną np. energetyki, pomiarów, elektroniki, informatyki, technologii produkcji, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, pólwcz itp.

Zlecenia wykonywane są rzetelnie i profesjonalnie, gwarantujemy wysoki poziom wiedzy technicznej, terminowość realizacji i szybką obsługę.

Szczegółowe informacje o kursach i innych usługach udziela biuro Ośrodka.