12 maja 2022 roku w sali wykładowej Krakowskiego Domu Technika odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Krakowie. Zgromadzeniu przewodniczył Kolega Bogusław Ładecki.
Podczas obrad podsumowano minioną kadencję 2018-2022, a także dyskutowano na temat rozwoju i przyszłości Stowarzyszenia.
Ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Prezydium XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie

Obrady podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie

Dyskusja podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie

Podczas przeprowadzonych wyborów wybrane zostały nowe władze Oddziału.
Prezesem został Kolega Jan Zagórski.
Do Zarządu Oddziału wybrani zostali Koledzy Marcin Bogusz, Andrzej Duda, Żaklina Janiszyn, Andrzej Lis, Bogusław Ładecki, Maciej Michnej, Stanisław Młynarski, Marek Nawalaniec, Roman Wielgosz i Grzegorz Zając.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Koledzy Mieczysław Baniak, Ryszard Sibiga i Zbigniew Szydło.
Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali Koledzy Kazimierz Czechowski i Zdzisław Perzanowski.
Delegatami na XXXV Walny Zjazd Delegatów w Rydzynie wybrani zostali Koledzy Jan Zagórski, Marcin Bogusz i Stanisław Młynarski.
Zastępcami Delegatów na XXXV Walny Zjazd Delegatów w Rydzynie wybrani zostali Koledzy Bogusław Ładecki, Maciej Michnej i Grzegorz Zając.
Delegatem do Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej wybrany został Kolega Bogusław Ładecki.

Kolegom gratulujemy i życzymy owocnej pracy w nowej kadencji 2022-2026.

Uczestnicy XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału SIMP w Krakowie

Zdjęcia – Maciej Michnej i Jan Zagórski