Przypominamy, iż XXXIII Walne Zgromadzenie Delegatów SIMP Oddziału w Krakowie,12 maja 2022 roku podjęło Uchwałę nr 4 o podwyższeniu składki członkowskiej od dnia 01 stycznia 2023 roku.

W związku z czym od bieżącego roku składka członkowska wynosić będzie 96 zł rocznie, a dla emerytów 48 zł rocznie.

Numer konta pozostaje niezmienny – Konto SIMP oddział Kraków w PKO BP SA nr 71 1020 2892 0000 5502 0150 5148.
W tytule przelewu proszę podawać imię i nazwisko osoby, za którą składka jest opłacana oraz lata, za które jest to opłata.

Uprzejmie prosimy wszystkich Członków o regulowanie należności za zaległe składki Członkowskie.
Składka za lata poprzednie, to 60 zł rocznie, a dla emerytów 30 zł rocznie.
W razie wątpliwości, co do stanu zaległości proszę pisać na adres mailowy Biura Oddziału – krakow@simp.pl