24 stycznia 2023 roku w sali wykładowej krakowskiego Domu Technika odbyło się Zebranie Członków i Przyjaciół Koła Grodzkiego Oddziału SIMP w Krakowie.

Uczestników przywitał Kolega Marcin Bogusz – Przewodniczący Koła Grodzkiego.
Następnie Prezes Jan Zagórski oraz Wiceprezesi Roman Wielgosz i Stanisław Młynarski wręczyli Koledze Marcinowi Boguszowi tytuł Członka Honorowego SIMP. Serdecznie gratulujemy Koledze odznaczonemu za wieloletnią pracę społeczną na rzecz SIMP.
Następnie Kolega Maciej Michnej wygłosił ciekawy referat pt. „Wpływ procesu technologicznego rolowania na stan warstwy wierzchniej podpiaścia osi kolejowego zestawu kołowego”. Po którym nastąpiła seria pytań i rozwinęła się dyskusja.
Prezes Jan Zagórski przedstawił krótką informację o minionej kadencji. Poinformował Kolegów o przebiegu Walnego Zgromadzenia Delegatów naszego Oddziału oraz Walnego Zjazdu Delegatów SIMP w Rydzynie.
Pomimo tego, że frekwencja nie dopisała spotkanie odbyło się w niezwykle miłej i koleżeńskiej atmosferze.

 

Kolega Marcin Bogusz przyjmujący odznaczenie od Prezesa Jana Zagórskiego

Koledzy Stanisław Młynarski, Roman Wielgosz, Marcin Bogusz i Jan Zagórski

Referat Kolegi Macieja Michneja

Wystąpienie Prezesa Jana Zagórskiego

Uczestnicy Zebrania